Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2022

Nhiệt độ bảo quản thực phẩm tươi sống có quan trọng hay không?

Nhiệt độ bảo quản thực phẩm tươi sống  đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vi…

NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Mỗi loại thực phẩm sẽ có một nhiệt độ bảo quản riêng. Vì thế khi bảo quản khô…

Các mức nhiệt bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đông

Tủ lạnh là một thiết bị công nghệ sử dụng các điều khiển thông minh để đảm bảo …

Thịt trong tủ lạnh bảo quản được bao lâu để không trở thành "thuốc độc"?

Thịt để tủ lạnh được bao lâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nếu bảo…

Cách bảo quản nấm rơm tươi ngon

Nấm rơm là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon cho mọi gia đình. Tuy nhiên n…

Không tìm thấy kết quả nào